More Options
انجام عملهای جراحی قلب باز و بسته 08:51 Quicklist

انجام عملهای...

 

انجام عمل های جراحی قلب باز و بسته، دکتر غلامرضا...

5109 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (5 years ago)

بیماریهای مادرزادی قلب 08:02 Quicklist

بیماریهای...

 

بیماری های مادرزادی قلب، دکتر غلامرضا عمرانی، فوق...

4501 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (5 years ago)

کیفیت زندگی پس از پیوند قلب 06:47 Quicklist

کیفیت زندگی پس...

 

کیفیت زندگی پس از پیوند قلب، دکتر سعید حسینی، فوق...

2815 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (5 years ago)

ترمیم دریچه های قلب - قسمت دوم 08:23 Quicklist

ترمیم دریچه...

 

ترمیم دریچه های قلب - قسمت دوم، دکتر سعید حسینی، فوق...

4535 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (5 years ago)

بیماری های مادرزادی قلبی غیر قابل عمل جراحی 05:30 Quicklist

بیماری های...

 

بیماری های مادرزادی قلبی غیر قابل عمل جراحی، دکتر...

3613 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (5 years ago)

علایم هشدار دهنده اولیه برای تشخیص بیماری های مادرزادی قلبی 08:02 Quicklist

علایم هشدار...

 

علایم هشدار دهنده اولیه برای تشخیص بیماری های...

2865 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (5 years ago)

مراقبتهای قبل از عمل جراحی بای پس سرخرگهای کرونری قلب 07:26 Quicklist

مراقبتهای قبل...

 

مراقبتهای قبل از عمل جراحی بای پس سرخرگهای کرونری قلب...

4181 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (5 years ago)

ترمیم دریچه های قلب - قسمت اول 13:06 Quicklist

ترمیم دریچه...

 

ترمیم دریچه های قلب - قسمت اول، دکتر سعید حسینی، فوق...

6689 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (5 years ago)

کیفیت زندگی پس از پیوند قلب 06:47 Quicklist

کیفیت زندگی پس...

 

کیفیت زندگی پس از پیوند قلب، دکتر سعید حسینی، فوق...

3430 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (5 years ago)

بیماریهای دریچه ای قلب و نحوه مراقبت از آنها 13:52 Quicklist

بیماریهای...

 

بیماریهای دریچه ای قلب و نحوه مراقبت از آنها، دکتر...

4578 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (5 years ago)

بیماری فشارخون بالای ریوی یا پولمونری هایپرتنشن 07:14 Quicklist

بیماری فشارخون...

 

بیماری فشارخون بالای ریوی یا پولمونری هایپرتنشن،...

5599 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (5 years ago)

بازتوانی قلب پس از اعمال جراحی قلب 08:55 Quicklist

بازتوانی قلب...

 

بازتوانی قلبی پس از اعمال جراحی قلب، دکتر امیر جمشید...

3741 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (5 years ago)

نارسایی قلبی 10:45 Quicklist

نارسایی قلبی

 

نارسایی قلبی، دکتر سپیده تقوی، متخصص قلب و عروق،...

25115 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (5 years ago)

مراقبتهای پس از عمل جراحی بای پس سرخرگهای کرونری قلب- قسمت اول 11:50 Quicklist

مراقبتهای پس...

 

مراقبتهای پس از عمل جراحی بای پس سرخرگهای کرونری قلب -...

2770 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (5 years ago)

اعمال جراحی قلب در دوران بارداری 19:21 Quicklist

اعمال جراحی...

 

اعمال جراحی قلب در دوران بارداری، دکتر فرانک کارگر،...

3218 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (5 years ago)

بیماریهای مادرزادی قلب کوکان و روش تشخیص آنژیوگرافی در این گروه از بیماران 09:29 Quicklist

بیماریهای...

 

بیماریهای مادرزادی قلب کوکان و روش تشخیص آنژیوگرافی...

4272 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (5 years ago)

ضربان ساز یا پیس میکر قلبی 08:47 Quicklist

ضربان ساز یا...

 

ضربان ساز یا پیس میکر قلبی ، دکتر علی واشقانی...

3637 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (5 years ago)

اعمال جراحی بای پس کرونری با استفاده از پمپ قلبی ریوی و بدون استفاده از پمپ قلبی ریوی 10:47 Quicklist

اعمال جراحی...

 

اعمال جراحی بای پس کرونری با استفاده از پمپ قلبی ریوی...

4059 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (5 years ago)

مراقبتهای پس از عمل جراحی بای پس سرخرگهای کرونری قلب- قسمت دوم 06:44 Quicklist

مراقبتهای پس...

 

مراقبتهای پس از عمل جراحی بای پس سرخرگهای کرونری قلب -...

3716 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (5 years ago)

 بای پس سرخرگهای کرونری قلب یا CABG 11:55 Quicklist

بای پس...

 

اعمال جراحی بای پس کرونری با استفاده از پمپ قلبی ریوی...

3315 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (5 years ago)

وارفارین 16:10 Quicklist

وارفارین

 

وارفارین، دکتر علیرضا قویدل، فوق تخصص جراحی قلب و...

5763 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (5 years ago)