More Options
Searchin 'دانشگاه' in Videos
برگزاری دهمین جشنواره ابن سینا 03:12 Quicklist

برگزاری دهمین...

 

دهمين جشنواره ابن سينا به همت معاونت پژوهشي دانشگاه...

4082 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By itcenter (8 years ago)

برگزاری یازدهمین جشنواره ابن سینا 03:35 Quicklist

برگزاری...

 

یازدهمين جشنواره ابن سينا با معرفي فعاليت هاي پژوهشي...

3848 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By itcenter (8 years ago)

نمایی از دستاوردهای دانشگاه علوم پزشكي تهران 00:01 Quicklist

نمایی از...

 

معرفي دستاوردها:دانشگاه علوم پزشكي تهران در حد بسيار...

8028 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By itcenter (8 years ago)

برگزاری نهمین جشنواره ابن سینا 03:18 Quicklist

برگزاری نهمین...

 

نهمين جشنواره ابن سينا با حضور وزير بهداشت، رئيس...

3560 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By itcenter (8 years ago)

جراحی 00:42 Quicklist

جراحی

 

جراحی

12426 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By itcenter (8 years ago)

جراحی 01:15 Quicklist

جراحی

 

جراحی

5201 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By itcenter (8 years ago)

درباره دانشگاه علوم پزشکی تهران 05:26 Quicklist

درباره دانشگاه...

 

پروژه های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

5573 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By itcenter (8 years ago)

هفتادوپنجمین سالگرددانشگاه 02:50 Quicklist

هفتادوپنجمین...

 

گراميداشت هفتادوپنجمين سالگرد تاسيس دانشگاه علوم...

3251 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By itcenter (8 years ago)

 گراميداشت هفتادوپنجمین سالگرددانشگاه 03:07 Quicklist

گراميداشت...

 

برگزاري هفتادو پنجمين سال تاسيس دانشگاه با پيام رئيس...

3253 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By itcenter (8 years ago)

درباره دانشگاه 03:57 Quicklist

درباره دانشگاه

 

در سخنراني جناب آقاي دكتر لاريجاني رياست محترم...

3713 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By itcenter (8 years ago)

مصاحبه رئیس محترم دانشگاه 04:51 Quicklist

مصاحبه رئیس...

 

حضور دكتر لاريجاني در استوديوي خبر شبكه چهارم سيما به...

4682 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By itcenter (8 years ago)

مطالعات الکتروفیزیولوژی قلب و ابلیشن- EPS-Ablation 00:01 Quicklist

مطالعات...

 

The process of implantation of an ICD is similar to implantation of a pacemaker. Similar to...

23275 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By thc (8 years ago)

مطالعات الکتروفیزیولوژی قلب ، دکتر امیر فرجام فاضلی فر  09:25 Quicklist

مطالعات...

 

مطالعات الکتروفیزیولوژی قلب ، دکتر امیر فرجام فاضلی...

6881 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)

تپش قلب در کودکان  ارائه شده توسط دکتر دلیلی  palpitation 10:28 Quicklist

تپش قلب در...

 

تپش قلب در کودکان ارائه شده توسط دکتر دلیلی
فوق...

9541 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)

تپش قلب در بزرگسالان، دکتر زهرا امکانجو ، عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز قلب و عروق شهید رجایی  palpitation 09:05 Quicklist

تپش قلب در...

 

تپش قلب در بزرگسالان، دکتر زهرا امکانجو ، عضوهیئت...

5008 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)

استرس اکوکاردیوگرافی ، دکتر مریم اسماعیل زاده ، متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، مرکز قلب و عروق شهید رجایی 08:41 Quicklist

استرس...

 

استرس اکوکاردیوگرافی ، دکتر مریم اسماعیل زاده ،...

6071 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)

نقش اکوکاردیوگرافی در اینترونشنال کاردیولوژی  ، دکتر مریم اسماعیل زاده  07:52 Quicklist

نقش...

 

نقش اکوکاردیوگرافی در اینترونشنال کاردیولوژی ، دکتر...

3377 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)

اختلالات ضربان قلب یا آریتمی ها ، دکتر امیر فرجام فاضلی فر 10:03 Quicklist

اختلالات ضربان...

 

اختلالات ضربان قلب یا آریتمی ها ، دکتر امیر فرجام...

8190 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)

اکوکاردیوگرافی و ارزیابی همودینامیک ، دکتر سیده زهرا اجاقی حقیقی 04:46 Quicklist

اکوکاردیوگراف...

 

اکوکاردیوگرافی و ارزیابی همودینامیک ، دکتر سیده زهرا...

3436 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)

اکوکاردیوگرافی 3 بعدی ، دکتر سیده زهرا اجاقی حقیقی 07:19 Quicklist

اکوکاردیوگراف...

 

اکوکاردیوگرافی 3 بعدی ، دکتر سیده زهرا اجاقی حقیقی ،...

3197 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)

بیماری های قلبی در طی بارداری و مراقبت های مربوط به آن ، دکتر نیلوفر سمیعی 10:53 Quicklist

بیماری های...

 

بیماری های قلبی در طی بارداری و مراقبت های مربوط به آن...

4983 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)

اکوکاردیوگرافی ساده یا اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک ، دکتر مژگان پارسایی 05:44 Quicklist

اکوکاردیوگراف...

 

اکوکاردیوگرافی ساده یا اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک...

4632 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)

اکوکاردیوگرافی از راه مری یا اکومری ، دکتر مژگان پارسایی 04:53 Quicklist

اکوکاردیوگراف...

 

اکوکاردیوگرافی از راه مری یا اکومری ، دکتر مژگان...

6608 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)

نحوه ارزیابی بیماران مبتلا به آریتمی های ارثی قلب ، دکتر مجید حق جو 04:13 Quicklist

نحوه ارزیابی...

 

نحوه ارزیابی بیماران مبتلا به آریتمی های ارثی قلب ،...

3696 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)

  دستگاه هماهنگ کننده انقباضات قلبی ، دکتر مجید حق جو 08:54 Quicklist

دستگاه هماهنگ...

 

دستگاه هماهنگ کننده انقباضات قلبی ، دکتر مجید حق جو ،...

7587 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)

درد قفسه سینه در کودکان دکتر سید محمد دلیلی 05:26 Quicklist

درد قفسه سینه...

 

درد قفسه سینه در کودکان دکتر سید محمد دلیلی فوق تخصص...

5066 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)

اکوکاردیوگرافی داپلر بافتی  دکتر نیلوفر سمیعی 11:41 Quicklist

اکوکاردیوگراف...

 

اکوکاردیوگرافی داپلر بافتی دکتر نیلوفر سمیعی متخصص...

4197 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)

مقدمه و آشنایی با اکوکاردیوگرافی دکتر مریم شجاعی فرد 04:18 Quicklist

مقدمه و آشنایی...

 

مقدمه و آشنایی با اکوکاردیوگرافی دکتر مریم شجاعی فرد...

3135 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)

استفاده از اکوکاردیوگرافی در اورژانس های قلبی عروقی دکتر مریم شجاعی فرد 04:58 Quicklist

استفاده از...

 

استفاده از اکوکاردیوگرافی در اورژانس های قلبی عروقی...

2837 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)

بیهوشی گذرا یا سینکوپ دکتر ابوالفتح علیزاده 05:47 Quicklist

بیهوشی گذرا یا...

 

بیهوشی گذرا یا سینکوپ دکتر ابوالفتح علیزاده وتخصص...

4364 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)