More Options
Searchin 'دموی سیمای قطب قلب ایران شماره +2 ، مرکز قلب و عروق شهید رجایی' in Videos
عمل جراحی بای پس عروق کرونر قلب 06:03 Quicklist

عمل جراحی بای...

 

عمل جراحی بای پس عروق کرونر قلب

15590 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By thc (7 years ago)

آمادگیهای لازم قبل از عمل جراحی بای پس عروق کرونر قلب 04:44 Quicklist

آمادگیهای لازم...

 

آمادگیهای لازم قبل از عمل جراحی بای پس عروق کرونر قلب

6354 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By thc (7 years ago)

سرود جمهوری اسلامی ایران 00:60 Quicklist

سرود جمهوری...

 

سرود جمهوری اسلامی ایران

8178 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

کلیپ مراسم افتتاح و کلنگ زنی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی 04:00 Quicklist

کلیپ مراسم...

 

کلیپ مراسم افتتاح و کلنگ زنی در مرکز قلب و عروق شهید...

4898 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

مطالعات الکتروفیزیولوژی قلب ، دکتر امیر فرجام فاضلی فر  09:25 Quicklist

مطالعات...

 

مطالعات الکتروفیزیولوژی قلب ، دکتر امیر فرجام فاضلی...

6461 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

تپش قلب در کودکان  ارائه شده توسط دکتر دلیلی  palpitation 10:28 Quicklist

تپش قلب در...

 

تپش قلب در کودکان ارائه شده توسط دکتر دلیلی
فوق...

8718 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

تپش قلب در بزرگسالان، دکتر زهرا امکانجو ، عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز قلب و عروق شهید رجایی  palpitation 09:05 Quicklist

تپش قلب در...

 

تپش قلب در بزرگسالان، دکتر زهرا امکانجو ، عضوهیئت...

4752 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

استرس اکوکاردیوگرافی ، دکتر مریم اسماعیل زاده ، متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، مرکز قلب و عروق شهید رجایی 08:41 Quicklist

استرس...

 

استرس اکوکاردیوگرافی ، دکتر مریم اسماعیل زاده ،...

5736 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

نقش اکوکاردیوگرافی در اینترونشنال کاردیولوژی  ، دکتر مریم اسماعیل زاده  07:52 Quicklist

نقش...

 

نقش اکوکاردیوگرافی در اینترونشنال کاردیولوژی ، دکتر...

3169 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

اختلالات ضربان قلب یا آریتمی ها ، دکتر امیر فرجام فاضلی فر 10:03 Quicklist

اختلالات ضربان...

 

اختلالات ضربان قلب یا آریتمی ها ، دکتر امیر فرجام...

7523 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

اکوکاردیوگرافی و ارزیابی همودینامیک ، دکتر سیده زهرا اجاقی حقیقی 04:46 Quicklist

اکوکاردیوگراف...

 

اکوکاردیوگرافی و ارزیابی همودینامیک ، دکتر سیده زهرا...

3266 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

اکوکاردیوگرافی 3 بعدی ، دکتر سیده زهرا اجاقی حقیقی 07:19 Quicklist

اکوکاردیوگراف...

 

اکوکاردیوگرافی 3 بعدی ، دکتر سیده زهرا اجاقی حقیقی ،...

3052 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

بیماری های قلبی در طی بارداری و مراقبت های مربوط به آن ، دکتر نیلوفر سمیعی 10:53 Quicklist

بیماری های...

 

بیماری های قلبی در طی بارداری و مراقبت های مربوط به آن...

4660 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

اکوکاردیوگرافی ساده یا اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک ، دکتر مژگان پارسایی 05:44 Quicklist

اکوکاردیوگراف...

 

اکوکاردیوگرافی ساده یا اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک...

4175 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

اکوکاردیوگرافی از راه مری یا اکومری ، دکتر مژگان پارسایی 04:53 Quicklist

اکوکاردیوگراف...

 

اکوکاردیوگرافی از راه مری یا اکومری ، دکتر مژگان...

5855 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

نحوه ارزیابی بیماران مبتلا به آریتمی های ارثی قلب ، دکتر مجید حق جو 04:13 Quicklist

نحوه ارزیابی...

 

نحوه ارزیابی بیماران مبتلا به آریتمی های ارثی قلب ،...

3382 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

  دستگاه هماهنگ کننده انقباضات قلبی ، دکتر مجید حق جو 08:54 Quicklist

دستگاه هماهنگ...

 

دستگاه هماهنگ کننده انقباضات قلبی ، دکتر مجید حق جو ،...

7248 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

درد قفسه سینه در کودکان دکتر سید محمد دلیلی 05:26 Quicklist

درد قفسه سینه...

 

درد قفسه سینه در کودکان دکتر سید محمد دلیلی فوق تخصص...

4754 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

اکوکاردیوگرافی داپلر بافتی  دکتر نیلوفر سمیعی 11:41 Quicklist

اکوکاردیوگراف...

 

اکوکاردیوگرافی داپلر بافتی دکتر نیلوفر سمیعی متخصص...

3929 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

مقدمه و آشنایی با اکوکاردیوگرافی دکتر مریم شجاعی فرد 04:18 Quicklist

مقدمه و آشنایی...

 

مقدمه و آشنایی با اکوکاردیوگرافی دکتر مریم شجاعی فرد...

2970 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

استفاده از اکوکاردیوگرافی در اورژانس های قلبی عروقی دکتر مریم شجاعی فرد 04:58 Quicklist

استفاده از...

 

استفاده از اکوکاردیوگرافی در اورژانس های قلبی عروقی...

2645 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

بیهوشی گذرا یا سینکوپ دکتر ابوالفتح علیزاده 05:47 Quicklist

بیهوشی گذرا یا...

 

بیهوشی گذرا یا سینکوپ دکتر ابوالفتح علیزاده وتخصص...

4095 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

دستگاه دفیبریلاتور کاشتنی ICD  ، دکتر زهرا امکان جو 08:14 Quicklist

دستگاه...

 

دستگاه دفیبریلاتور کاشتنی
، ICD ، دکتر زهرا امکان...

7092 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

ابلیشن یا روش از بین بردن کانون آریتمی دکتر ابوالفتح علیزاده 06:49 Quicklist

ابلیشن یا روش...

 

ابلیشن یا روش از بین بردن کانون آریتمی دکتر ابوالفتح...

9604 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

بیماریهای مادرزادی قلب در بالغین و روشهای تصویربرداری در آنها، دکتر انیتا صادقپور 08:23 Quicklist

بیماریهای...

 

بیماریهای مادرزادی قلب در بالغین و روشهای...

3286 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

نقش اکو مری در اتاق عمل، دکتر آنیتا صادق پور 05:09 Quicklist

نقش اکو مری در...

 

نقش اکو مری در اتاق عمل ، دکتر آنیتا صادقپور ، متخصص...

5655 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

تپش قلب در بزرگسالان، دکتر زهرا امکانجو ، عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز قلب و عروق شهید رجایی  palpitation 09:04 Quicklist

تپش قلب در...

 

تپش قلب در بزرگسالان، دکتر زهرا امکانجو، متخصص قلب و...

3392 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

مراقبتهای پرستاری پس از عمل جراحی قلب در بیماران کاندید جراحی قلب 18:39 Quicklist

مراقبتهای...

 

مراقبتهای پرستاری پس از عمل جراحی قلب در بیماران...

6449 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

مصاحبه با دکتر مازیار غلامپور معاون درمان مرکز قلب و عروق شهید رجایی 06:24 Quicklist

مصاحبه با دکتر...

 

مصاحبه با دکتر مازیار غلامپور معاون درمان مرکز قلب و...

5591 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

بیماری های مادرزادی قلب و راههای پیشگیری از ابتلا به آنها 13:41 Quicklist

بیماری های...

 

بیماری های مادرزادی قلب و راههای پیشگیری از ابتلا به...

3559 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)