More Options
Searchin 'مصاحبه با دکتر مازیار غلامپور معاون درمان مرکز قلب و عروق شهید رجایی' in Videos
کلیات بازتوانی قلبی 05:29 Quicklist

کلیات بازتوانی...

 

کلیات بازتوانی قلبی

9991 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By thc (8 years ago)

آنژیوپلاستی 05:59 Quicklist

آنژیوپلاستی

 

Angioplasty is the technique of mechanically widening a narrowed or obstructed blood vessel,...

10495 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By thc (8 years ago)

بالون والوپلاستی یا ترمیم غیر جراحی دریچه های قلبی 06:31 Quicklist

بالون...

 

بالون والوپلاستی یا ترمیم غیر جراحی دریچه های قلبی

10430 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By thc (8 years ago)

اهمیت ناشتا بودن 06:21 Quicklist

اهمیت ناشتا بودن

 

اهمیت ناشتا بودن

7741 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By thc (8 years ago)

هولترمانیتورینگ 06:35 Quicklist

هولترمانیتورینگ

 

هولترمانیتورینگ

9227 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By thc (8 years ago)

مراحل پذیرش و خونگیری آزمایشگاه 06:50 Quicklist

مراحل پذیرش و...

 

مراحل پذیرش و خونگیری آزمایشگاه

7586 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By thc (8 years ago)

درمانهای افسردگی - قسمت اول 06:56 Quicklist

درمانهای...

 

درمانهای افسردگی - قسمت اول

7029 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By thc (8 years ago)

درمانهای افسردگی - قسمت دوم 07:25 Quicklist

درمانهای...

 

درمانهای افسردگی - قسمت دوم

6477 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By thc (8 years ago)

نقش تیپ شخصیتی بیماران قلبی در پیامد بیماری قلبی ایشان 04:24 Quicklist

نقش تیپ شخصیتی...

 

نقش تیپ شخصیتی بیماران قلبی در پیامد بیماری قلبی ایشان

6244 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By thc (8 years ago)

مصاحبه رئیس محترم دانشگاه 04:51 Quicklist

مصاحبه رئیس...

 

حضور دكتر لاريجاني در استوديوي خبر شبكه چهارم سيما به...

4613 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By itcenter (8 years ago)

عمل جراحی بای پس عروق کرونر قلب 06:03 Quicklist

عمل جراحی بای...

 

عمل جراحی بای پس عروق کرونر قلب

15917 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By thc (8 years ago)

آمادگیهای لازم قبل از عمل جراحی بای پس عروق کرونر قلب 04:44 Quicklist

آمادگیهای لازم...

 

آمادگیهای لازم قبل از عمل جراحی بای پس عروق کرونر قلب

6508 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By thc (8 years ago)

حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی 13:04 Quicklist

حاکمیت بالینی...

 

حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی، دکتر رضا گل پیرا، مدیر...

5445 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

کلیپ مراسم افتتاح و کلنگ زنی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی 04:00 Quicklist

کلیپ مراسم...

 

کلیپ مراسم افتتاح و کلنگ زنی در مرکز قلب و عروق شهید...

5087 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)

دموی سیمای قطب قلب ایران شماره 2 01:29 Quicklist

دموی سیمای قطب...

 

دموی سیمای قطب قلب ایران شماره 2

3205 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)

مراقبتهای پرستاری پس از عمل جراحی قلب در بیماران کاندید جراحی قلب 18:39 Quicklist

مراقبتهای...

 

مراقبتهای پرستاری پس از عمل جراحی قلب در بیماران...

6709 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

مراقبتهای پرستاری قبل از عمل جراحی قلب در بیماران کاندید جراحی قلب 18:48 Quicklist

مراقبتهای...

 

مراقبتهای پرستاری قبل از عمل جراحی قلب در بیماران...

4607 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

معرفی اجمالی بخش رادیولوژی مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی 05:56 Quicklist

معرفی اجمالی...

 

معرفی اجمالی بخش رادیولوژی مرکز آموزشی تحقیقاتی و...

3352 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

مطالعات الکتروفیزیولوژی قلب ، دکتر امیر فرجام فاضلی فر  09:25 Quicklist

مطالعات...

 

مطالعات الکتروفیزیولوژی قلب ، دکتر امیر فرجام فاضلی...

6748 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)

تپش قلب در کودکان  ارائه شده توسط دکتر دلیلی  palpitation 10:28 Quicklist

تپش قلب در...

 

تپش قلب در کودکان ارائه شده توسط دکتر دلیلی
فوق...

9263 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)

تپش قلب در بزرگسالان، دکتر زهرا امکانجو ، عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز قلب و عروق شهید رجایی  palpitation 09:05 Quicklist

تپش قلب در...

 

تپش قلب در بزرگسالان، دکتر زهرا امکانجو ، عضوهیئت...

4918 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)

استرس اکوکاردیوگرافی ، دکتر مریم اسماعیل زاده ، متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، مرکز قلب و عروق شهید رجایی 08:41 Quicklist

استرس...

 

استرس اکوکاردیوگرافی ، دکتر مریم اسماعیل زاده ،...

5975 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)

نقش اکوکاردیوگرافی در اینترونشنال کاردیولوژی  ، دکتر مریم اسماعیل زاده  07:52 Quicklist

نقش...

 

نقش اکوکاردیوگرافی در اینترونشنال کاردیولوژی ، دکتر...

3316 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)

اختلالات ضربان قلب یا آریتمی ها ، دکتر امیر فرجام فاضلی فر 10:03 Quicklist

اختلالات ضربان...

 

اختلالات ضربان قلب یا آریتمی ها ، دکتر امیر فرجام...

7963 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)

اکوکاردیوگرافی و ارزیابی همودینامیک ، دکتر سیده زهرا اجاقی حقیقی 04:46 Quicklist

اکوکاردیوگراف...

 

اکوکاردیوگرافی و ارزیابی همودینامیک ، دکتر سیده زهرا...

3380 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)

اکوکاردیوگرافی 3 بعدی ، دکتر سیده زهرا اجاقی حقیقی 07:19 Quicklist

اکوکاردیوگراف...

 

اکوکاردیوگرافی 3 بعدی ، دکتر سیده زهرا اجاقی حقیقی ،...

3148 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)

بیماری های قلبی در طی بارداری و مراقبت های مربوط به آن ، دکتر نیلوفر سمیعی 10:53 Quicklist

بیماری های...

 

بیماری های قلبی در طی بارداری و مراقبت های مربوط به آن...

4877 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)

اکوکاردیوگرافی ساده یا اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک ، دکتر مژگان پارسایی 05:44 Quicklist

اکوکاردیوگراف...

 

اکوکاردیوگرافی ساده یا اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک...

4495 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)

اکوکاردیوگرافی از راه مری یا اکومری ، دکتر مژگان پارسایی 04:53 Quicklist

اکوکاردیوگراف...

 

اکوکاردیوگرافی از راه مری یا اکومری ، دکتر مژگان...

6395 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)

نحوه ارزیابی بیماران مبتلا به آریتمی های ارثی قلب ، دکتر مجید حق جو 04:13 Quicklist

نحوه ارزیابی...

 

نحوه ارزیابی بیماران مبتلا به آریتمی های ارثی قلب ،...

3573 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)