معرفی اجمالی بخش رادیولوژی مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
This content requires JavaScript and Macromedia Flash Player 7 or higher. Get Flash
  • Views : 3,882
  • Duration : 05:56
  • Comments : 0
معرفی اجمالی بخش رادیولوژی مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

Comments

No Comments
Comments Disabled For This Video
banner


More from rhc
00:60
quicklist
02:43
quicklist
05:53
quicklist
04:00
quicklist
01:07
quicklist
09:25
quicklist
مطالعات...
Views: 7,707
rhc
10:28
quicklist
تپش قلب در...
Views: 11,286
rhc
09:05
quicklist
تپش قلب در...
Views: 5,589
rhc
08:41
quicklist
استرس...
Views: 6,672
rhc
Related Videos