تازه های جراحی قلب-برداشتن ورید از پا با روش اندوسکوپیک برای بای پس سرخرگ کرونری
This content requires JavaScript and Macromedia Flash Player 7 or higher. Get Flash
  • Views : 4,021
  • Duration : 04:55
  • Comments : 0
تازه های جراحی قلب-برداشتن ورید از پا با روش اندوسکوپیک برای بای پس سرخرگ کرونری، دکتر بهادر بهارستانی، فوق...More

Comments

No Comments
Comments Disabled For This Video
banner


More from rhc
00:60
quicklist
02:43
quicklist
05:53
quicklist
04:00
quicklist
01:07
quicklist
09:25
quicklist
مطالعات...
Views: 6,748
rhc
10:28
quicklist
تپش قلب در...
Views: 9,263
rhc
09:05
quicklist
تپش قلب در...
Views: 4,918
rhc
08:41
quicklist
استرس...
Views: 5,974
rhc
Related Videos