Change Style of Listing
بیماریهای افسردگی 07:40 Quicklist

بیماریهای...

 

اختلال افسردگی-سوگ

2251 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By edc (4 years ago)

بیماریهای افسردگی 04:47 Quicklist

بیماریهای...

 

اختلال افسردگی اساسی با علایم جسمی

2355 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By edc (4 years ago)

بیماریهای افسردگی 12:48 Quicklist

بیماریهای...

 

بیماریهای افسردگی - مانیا

2344 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By edc (4 years ago)

 بای پس سرخرگهای کرونری قلب یا CABG 11:55 Quicklist

بای پس...

 

اعمال جراحی بای پس کرونری با استفاده از پمپ قلبی ریوی...

3698 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

اعمال جراحی بای پس کرونری با استفاده از پمپ قلبی ریوی و بدون استفاده از پمپ قلبی ریوی 10:47 Quicklist

اعمال جراحی...

 

اعمال جراحی بای پس کرونری با استفاده از پمپ قلبی ریوی...

4596 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

مراقبتهای پس از عمل جراحی بای پس سرخرگهای کرونری قلب- قسمت دوم 06:44 Quicklist

مراقبتهای پس...

 

مراقبتهای پس از عمل جراحی بای پس سرخرگهای کرونری قلب -...

4279 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

معرفی اجمالی بخش رادیولوژی مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی 05:56 Quicklist

معرفی اجمالی...

 

معرفی اجمالی بخش رادیولوژی مرکز آموزشی تحقیقاتی و...

3248 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

وارفارین 16:10 Quicklist

وارفارین

 

وارفارین، دکتر علیرضا قویدل، فوق تخصص جراحی قلب و...

6225 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

ضربان ساز یا پیس میکر قلبی 08:47 Quicklist

ضربان ساز یا...

 

ضربان ساز یا پیس میکر قلبی ، دکتر علی واشقانی...

4170 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

بیماریهای مادرزادی قلب کوکان و روش تشخیص آنژیوگرافی در این گروه از بیماران 09:29 Quicklist

بیماریهای...

 

بیماریهای مادرزادی قلب کوکان و روش تشخیص آنژیوگرافی...

4985 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

اعمال جراحی قلب در دوران بارداری 19:21 Quicklist

اعمال جراحی...

 

اعمال جراحی قلب در دوران بارداری، دکتر فرانک کارگر،...

3654 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

مراقبتهای پس از عمل جراحی بای پس سرخرگهای کرونری قلب- قسمت اول 11:50 Quicklist

مراقبتهای پس...

 

مراقبتهای پس از عمل جراحی بای پس سرخرگهای کرونری قلب -...

3178 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

نارسایی قلبی 10:45 Quicklist

نارسایی قلبی

 

نارسایی قلبی، دکتر سپیده تقوی، متخصص قلب و عروق،...

26089 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

بازتوانی قلب پس از اعمال جراحی قلب 08:55 Quicklist

بازتوانی قلب...

 

بازتوانی قلبی پس از اعمال جراحی قلب، دکتر امیر جمشید...

4142 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

بیماریهای دریچه ای قلب و نحوه مراقبت از آنها 13:52 Quicklist

بیماریهای...

 

بیماریهای دریچه ای قلب و نحوه مراقبت از آنها، دکتر...

5215 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

بیماری فشارخون بالای ریوی یا پولمونری هایپرتنشن 07:14 Quicklist

بیماری فشارخون...

 

بیماری فشارخون بالای ریوی یا پولمونری هایپرتنشن،...

6219 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

کیفیت زندگی پس از پیوند قلب 06:47 Quicklist

کیفیت زندگی پس...

 

کیفیت زندگی پس از پیوند قلب، دکتر سعید حسینی، فوق...

3117 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

کیفیت زندگی پس از پیوند قلب 06:47 Quicklist

کیفیت زندگی پس...

 

کیفیت زندگی پس از پیوند قلب، دکتر سعید حسینی، فوق...

3758 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

ترمیم دریچه های قلب - قسمت دوم 08:23 Quicklist

ترمیم دریچه...

 

ترمیم دریچه های قلب - قسمت دوم، دکتر سعید حسینی، فوق...

4951 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

ترمیم دریچه های قلب - قسمت اول 13:06 Quicklist

ترمیم دریچه...

 

ترمیم دریچه های قلب - قسمت اول، دکتر سعید حسینی، فوق...

7475 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

مراقبتهای قبل از عمل جراحی بای پس سرخرگهای کرونری قلب 07:26 Quicklist

مراقبتهای قبل...

 

مراقبتهای قبل از عمل جراحی بای پس سرخرگهای کرونری قلب...

4639 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

بیماریهای مادرزادی قلب 08:02 Quicklist

بیماریهای...

 

بیماری های مادرزادی قلب، دکتر غلامرضا عمرانی، فوق...

4924 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

انجام عملهای جراحی قلب باز و بسته 08:51 Quicklist

انجام عملهای...

 

انجام عمل های جراحی قلب باز و بسته، دکتر غلامرضا...

5655 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

تازه های جراحی قلب-برداشتن ورید از پا با روش اندوسکوپیک برای بای پس سرخرگ کرونری 04:55 Quicklist

تازه های جراحی...

 

تازه های جراحی قلب-برداشتن ورید از پا با روش...

3922 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

علایم هشدار دهنده اولیه برای تشخیص بیماری های مادرزادی قلبی 08:02 Quicklist

علایم هشدار...

 

علایم هشدار دهنده اولیه برای تشخیص بیماری های...

3167 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)