Change Style of Listing
مراقبتهای پس از عمل جراحی بای پس سرخرگهای کرونری قلب- قسمت اول 11:50 Quicklist

مراقبتهای پس...

 

مراقبتهای پس از عمل جراحی بای پس سرخرگهای کرونری قلب -...

3277 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

نارسایی قلبی 10:45 Quicklist

نارسایی قلبی

 

نارسایی قلبی، دکتر سپیده تقوی، متخصص قلب و عروق،...

26289 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

بازتوانی قلب پس از اعمال جراحی قلب 08:55 Quicklist

بازتوانی قلب...

 

بازتوانی قلبی پس از اعمال جراحی قلب، دکتر امیر جمشید...

4241 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

بیماریهای دریچه ای قلب و نحوه مراقبت از آنها 13:52 Quicklist

بیماریهای...

 

بیماریهای دریچه ای قلب و نحوه مراقبت از آنها، دکتر...

5434 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

بیماری فشارخون بالای ریوی یا پولمونری هایپرتنشن 07:14 Quicklist

بیماری فشارخون...

 

بیماری فشارخون بالای ریوی یا پولمونری هایپرتنشن،...

6441 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

کیفیت زندگی پس از پیوند قلب 06:47 Quicklist

کیفیت زندگی پس...

 

کیفیت زندگی پس از پیوند قلب، دکتر سعید حسینی، فوق...

3172 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

کیفیت زندگی پس از پیوند قلب 06:47 Quicklist

کیفیت زندگی پس...

 

کیفیت زندگی پس از پیوند قلب، دکتر سعید حسینی، فوق...

3826 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

ترمیم دریچه های قلب - قسمت دوم 08:23 Quicklist

ترمیم دریچه...

 

ترمیم دریچه های قلب - قسمت دوم، دکتر سعید حسینی، فوق...

5045 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

ترمیم دریچه های قلب - قسمت اول 13:06 Quicklist

ترمیم دریچه...

 

ترمیم دریچه های قلب - قسمت اول، دکتر سعید حسینی، فوق...

7786 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

مراقبتهای قبل از عمل جراحی بای پس سرخرگهای کرونری قلب 07:26 Quicklist

مراقبتهای قبل...

 

مراقبتهای قبل از عمل جراحی بای پس سرخرگهای کرونری قلب...

4757 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

بیماریهای مادرزادی قلب 08:02 Quicklist

بیماریهای...

 

بیماری های مادرزادی قلب، دکتر غلامرضا عمرانی، فوق...

5040 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

انجام عملهای جراحی قلب باز و بسته 08:51 Quicklist

انجام عملهای...

 

انجام عمل های جراحی قلب باز و بسته، دکتر غلامرضا...

5768 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

تازه های جراحی قلب-برداشتن ورید از پا با روش اندوسکوپیک برای بای پس سرخرگ کرونری 04:55 Quicklist

تازه های جراحی...

 

تازه های جراحی قلب-برداشتن ورید از پا با روش...

4022 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

علایم هشدار دهنده اولیه برای تشخیص بیماری های مادرزادی قلبی 08:02 Quicklist

علایم هشدار...

 

علایم هشدار دهنده اولیه برای تشخیص بیماری های...

3257 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

بیماری های مادرزادی قلبی غیر قابل عمل جراحی 05:30 Quicklist

بیماری های...

 

بیماری های مادرزادی قلبی غیر قابل عمل جراحی، دکتر...

4157 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی 13:04 Quicklist

حاکمیت بالینی...

 

حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی، دکتر رضا گل پیرا، مدیر...

5445 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

مراقبتهای پرستاری پس از عمل جراحی قلب در بیماران کاندید جراحی قلب 18:39 Quicklist

مراقبتهای...

 

مراقبتهای پرستاری پس از عمل جراحی قلب در بیماران...

6709 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

مراقبتهای پرستاری قبل از عمل جراحی قلب در بیماران کاندید جراحی قلب 18:48 Quicklist

مراقبتهای...

 

مراقبتهای پرستاری قبل از عمل جراحی قلب در بیماران...

4607 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

پیوند قلب 08:05 Quicklist

پیوند قلب

 

پیوند قلب ، دکتر نسیم نادری، متخصص قلب و عروق و فلوشیپ...

5109 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

بیماری های سیانوتیک قلبی در کودکان 08:20 Quicklist

بیماری های...

 

بیماری های سیانوتیک قلبی در کودکان ، دکتر مریم...

4315 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

بیماری های مادرزادی قلب و راههای پیشگیری از ابتلا به آنها 13:41 Quicklist

بیماری های...

 

بیماری های مادرزادی قلب و راههای پیشگیری از ابتلا به...

3663 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

مصاحبه با دکتر مازیار غلامپور معاون درمان مرکز قلب و عروق شهید رجایی 06:24 Quicklist

مصاحبه با دکتر...

 

مصاحبه با دکتر مازیار غلامپور معاون درمان مرکز قلب و...

5991 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)

تپش قلب در بزرگسالان، دکتر زهرا امکانجو ، عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز قلب و عروق شهید رجایی  palpitation 09:04 Quicklist

تپش قلب در...

 

تپش قلب در بزرگسالان، دکتر زهرا امکانجو، متخصص قلب و...

3483 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)

نقش اکو مری در اتاق عمل، دکتر آنیتا صادق پور 05:09 Quicklist

نقش اکو مری در...

 

نقش اکو مری در اتاق عمل ، دکتر آنیتا صادقپور ، متخصص...

6118 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)

بیماریهای مادرزادی قلب در بالغین و روشهای تصویربرداری در آنها، دکتر انیتا صادقپور 08:23 Quicklist

بیماریهای...

 

بیماریهای مادرزادی قلب در بالغین و روشهای...

3477 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (7 years ago)